AKTUALIA - UCZELNIANE SIĘ DZIEJE

W tej zakładce znajdziecie bieżące informacje z zakresu sztuki uczelni

Wszyscy nosimy w sobie rany przeszłości

AKTUALIA - W ŚWIECIE SIĘ DZIEJE

W tej zakładce znajdziecie bieżące informacje ze świata sztuki.

3 x Zamoyski

August Zamoyski.

Myśleć w kamieniu.

70 lat Wozowni

Trudne Niebo